Silenes pamatskola

Adrese – Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470
Direktore – Tatjana Klopova: +371 65439367
e-pasts: silenes.skola@skrudaliena.lv

Direktora vietnieki: +371 65439367
Tatjana Bojaruneca – direktora vietniece izglītības jomā;
Zinaīda Zabolotjko – direktora vietniece saimniecības darbā

Silenes skolas gada pārskats 2014 (2014_gada_parskats.pdf)

Buklets 2015