Nīcgales sākumskola

Skolas ielā 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, LV-5463
e-pasts: nicgalespsk@inbox.lv,  skola@nicgale.lv
tef./fakss 65471100 , mob. 20278400

Nīcgales sākumskolas tradīcijas:

  • Kopīgie dievkalpojumi Nīcgales katoļu baznīcā un skolā
  • Dzejas dienas
  • Lāčplēša diena kopā ar tēviem
  • Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītie  koncerti pagastā un skolā
  • Izstādes skolā
  • Meža un dārza dienas
  • Mātes diena
  • Pārgājieni un mācību ekskursijas